top of page
baranardos.jpg

Iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn nghymru -Lle nesaf?
Mawrth 16ed 13:00-15:00

Children and Young People’s Mental Health in Wales – Where Next?
March 16th 13:00-15:00

Sponsored By | Barnardo’s Wales

barnados-wales logo.jpg

Webinar Overview

Mae polisi llywodraeth yn eirioli system hollol newydd i ddatblygu iechyd meddwl, budd a gwasanaethau cefnogi phlant, pobl ifanc ac eu theuluoedd ar draws Cymru - yn cynnig strategaeth o ‘ddim drws anghywir’ i hybu cynghor arbenigol sydd yn sydyn ac yn haws i chael mynediad.

Recent Government policy has advocated a whole system vision for developing mental health, well-being and support services for children, young people and their families across Wales - promoting a ‘No Wrong Door’ approach so that specialist advice and expertise is quicker and easier to access.

Mae’r seminar yma yn siawns i chydweithwyr yn iechyd cyhoeddus, oed ifanc, cynghor cymdeithasol yn y sector trydydd ar draws Cymru i gymryd stoc ac i feddwl sut all gwasanaethau iechyd plentyn a teulu cael ei ailgynhyrchu a’i chymwysteru i ddarparu ymyriad fuan a gwasanaethau rhwystro. Mae hefyd yn chyfle i feddwl beth gall wasanaethau cyfannol ieachyd plentyn a theulu gwneud i plant a teuluoedd i arwain at chefnogath, a canlyniadau gwell..

 This seminar is an opportunity for colleagues in public health, early years, social care and the third sector across Wales to take stock and consider how Integrated Child and Family Health Services can be redesigned and commissioned to provide early intervention and preventative services. It is also an opportune time to consider what Integrated Child and Family Health services could mean for children and families to lead to better support and outcomes

Speakers

barnardos_0005_Sally Holland.jpg

 Professor Sally Holland

Children’s Commissioner for Wales

profile (3).png

Confirmed

barnardos_0002_liz gregory.jpg

Dr Liz Gregory

Joint Head of Child and Family Psychology and Therapies, Aneurin Bevan University Health Board

profile (3).png

Confirmed

barnardos_0006_sharah.jpg

Sarah Crawley

Director, Barnardo’s Cymru and the South West of England

profile (3).png

Confirmed

barnardos_0004_Neil.jpg

Professor Neil Frude

Consultant Clinical Psychologist, Honorary Professor in Cardiff University and Visiting Professor in the University of South Wales

profile (3).png

Confirmed

barnardos_0001_kelly.jpg

Kelly Ahern 

Assistant Director Children’s Services, Barnardo’s

profile (3).png

Confirmed

barnardos_0003_Meinir (002).jpg

Meinir Williams Jones

 Assistant Director Children’s Services Barnardo’s

profile (3).png

Confirmed

Kath PIC_edited.jpg

Kath ahern

Team Manager – Beyond the Blue Service

profile (3).png

Confirmed

bottom of page